Beregningsguiden

BEREGNINGSGUIDENREGN UT SKRUEFORBRUK FOR GIPSPLATER

HVORDAN VIL DU BEREGNE SKRUEMENGDEN?

PR. PLATE PR. M²
BEREGNE
BEREGNE

REGN UT SKRUEFORBRUK FOR TERRASSEBORD

BEREGNE

REGN UT SKRUEFORBRUK FOR SPONPLATER

HVORDAN VIL DU BEREGNE SKRUEMENGDEN?

Pr. plate PR. M²
BEREGNE
BEREGNE

REGN UT SPIKERFORBRUK FOR PANELBORD

BEREGNE

REGN UT SPIKERFORBRUK FOR UNDERPANEL

BEREGNE

REGN UT SPIKERFORBRUK FOR TAKPAPP

BEREGNE

REGN UT MENGDE ANKERMASSE FOR GJENGESTAG

BEREGNE

REGN UT MENGDE ANKERMASSE FOR ARMERINGSJERN

BEREGNE

DU TRENGER


  • Antall: ca stk

DU TRENGER


  • Antal: ca st
  • Senteravstand:
  • Løpmeter virke: m inkl. 10% kapp

DU TRENGER

  • ca. ml inkl. spill
  • á 300ml.
  • á 165ml.