RETT INNFESTING
TIL DIN TERRASSE

Spigerverket - Förstasidan

Velkommen til
CHRISTIANIA SPIGERVERKS TERRASSEGUIDE

Denne guiden hjelper deg til å bygge din terrasse med rett innfesting. Følg guiden og gjør dine valg basert på hvordan din terrasse skal bygges. De produktene du trenger legges automatisk til i innkjøpslisten.

Du kan når som helst hoppe mellom stegene gjennom menyen i guiden. Benytt ikke tilbakeknappen i webleseren.
Du som bare trenger å regne på materiell kan gjøre det i Terrassekalkulatoren

Lykke til med terrassebyggingen !

Begrepsforklaring
ret-begreppsforklaring
BEREGNE MED
TERRASSE-
KALKULATOREN
START
TERRASSEGUIDEN
 
Del på Facebook Fortell via e-post Flere guider fra Spigerverket Start terrasseguiden på nytt
Tilbake til startsiden

Terrassekalkulatoren

VALG AV DIMENSJON PÅ TREVIRKE

Grovere dimensjoner gir et mer solid resultat, tynnere dimensjoner gir et nettere utseende.

VALG AV SKRUETYPE

Valg av skruetype avhenger av miljø og treslag. I hvilket miljø skal du bygge?

STØRRELSE PÅ TERRASSEN

Hvor stor terrasse vil du bygge?

Beregne

Du trenger

 • m mm virke (inkl. 10% kapp)
 • stk mm
Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden

Begrepsforklaring

ret-begreppsforklaring

VIS MENY


Grunn

Grunnforholdene på din tomt påvirker hvordan du må starte byggingen av din terrasse. Det finnes tre vanlige løsninger som man kan kombinere ved behov.

Hvilke grunnforhold har du?

 • Frittliggende markterrasse
  Frittliggende markterrasse

  Frittliggende markterrasse er egnet når underlaget er jevnt og hardt og når den ferdige terrassen skal være nær bakkenivå.

  friliggande

 • På støpte søyler
  På støpte søyler

  Dette benyttes der underlaget er ujevnt og ikke kompakt.

  pa-plintar

 • På fjell
  På fjell

  Dette alternativet velges dersom underlaget består helt eller delvis av fjell eller store steiner.

  berg

Frittliggende markterrasse

std-grund_friliggande

Benytt markplater eller lignende med maks 2 meter avstand som underlag for bærebjelkene ved bygging av markterrasse. Bruk et forsterket vinkelbeslag for å binde sammen hjørnene.

For å få en korrekt montering er det viktig å bruke beslaget slik bildet viser, og spikre eller skru med beslagspiker eller beslagskruer i anviste hull.
std-spikningsmonster-vinkelbeslag

Til innkjøpslisten

Forsterket Vinkelbeslag 402M
Skruene som trengs vil bli lagt til automatisk

Gå videre til bjelkelag

Du har ikke lagt til vinkelbeslag i innkjøpslisten. Trykk en gang til om du vil fortsette uten å legge til vinkelbeslag.

Terrasse på støpte søyler

std-grund_plintar

Når man bygger terrassen på støpte søyler støper man inn søyleskoen i betongsøylen.Kan gjerne ettermonteres med ankermasse. For at dimensjoneringen av trevirket i guidens senere del skal gjelde, bør ikke avstanden mellom søylene være mer enn 2 meter.

Gå videre til valg av søylesko

Terrasse på fjell

std-grund_berg
For å montere søylesko i fjell borer du 20 mm hull så dypt som det kreves for at søyleskoen skal gå ned. Avstanden mellom dem skal være maks 2 meter. Benytt ankermasse GTM-E for å feste søyleskoene. Guiden beregner automatisk riktig mengde ankermasse og legger det i innkjøpslisten.

std-grund_berg_stolpsko

std-ankarmassa

Gå videre til valg av søylesko

Søylesko

Hvilke søylesko du bør benytte avhenger av hvilken konstruksjon du velger.

Kommer terrassen til til å bli bygget opp, eller blir den så lav som mulig?

Søylesko for markterrasse

steg1-stolpsko-lagsteg1-stolpsko-lag
Om du bygger terrassen nær bakkenivå kan du feste bærebjelkene direkte i søyleskoene.

Hvor mange søylesko trenger jeg?

Det benyttes en søylesko pr. søyle. Maks. avstand mellom søylene er 2 m.

Monter aldri søyleskoen høyere en 50mm fra underlaget.
Sørg for at virket hviler på bunnen av søyleskoen.

std-balsko_plint

Til innkjøpslisten

Søylesko

Til innkjøpslisten

Stolpsko med justerbar höjd

Til innkjøpslisten

Ankermasse GTM-E


Legg til i innkjøpslisten og gå videre

Du har ikke lagt til søylesko i innkjøpslisten. Trykk en gang til om du vil fortsette uten å legge til søylesko.

Søylesko for opphøyet konstruksjon

steg1-stolpsko-hogsteg1-stolpsko-hog
For å bygge en opphøyd terrasse må du montere stolper i søyleskoen som hever konstruksjonen til ønsket nivå.

Hvor mange søylesko trenger jeg?

Det går en søylesko per søyle. Maks avstand mellom søylene er 2 m.

Monter aldri søyleskoen høyere enn 50 mm fra underlaget.
Påse at virket hviler i bunnen av skoen.

std-balsko_plint

Til innkjøpslisten

Søylesko

Til innkjøpslisten

Stolpskor med justerbar höjd

Til innkjøpslisten

Ankermasse GTM-E

Legg til i innkjøpslisten og gå videre

Du har ikke lagt til søylesko i innkjøpslisten. Trykk en gang til om du vil fortsette uten å legge til søylesko.

Bærebjelker

Bærebjelker eller dragere er viktig for å kunne bygge et bjelkelag. På grunn av snølast må du tilpasse dimensjoner etter den klima-sone du bygger din terrasse i.
Det finnes oversikt over dette på nettet. Vi forutsetter i eksempelet bygging med moderat snølast. Dette tilsvarer de fleste fylker i Norge opp mot 200 m.o.h.
Våre eksempel benytter bærebjelker dim. 48x198og bjelkelag i dim. 48×148 Høyden på den ferdige terrassen og dimensjonen på bjelkene avgjør hvilken høyde bærebjelkene monteres.

Start med å feste bærebjelken som skal være inntil huset

Bærebjelke mot grunnmur

Dersom bærebjelken skal festes mot husets grunnmur anbefaler vi at det benyttes Fasadeplugg MQL 10×120 varmgalvanisert med sekskanthode som vist i anvisningen under.

AVSTAND

std-barlina_grundsockel

 • Bestem ønsket nivå og benytt en vater for å få det rett.
 • Det bores med 10 mm bor gjennom bærebjelken og inn i grunnmuren. Fest med to innfestinger pr. 30 cm som vist på bildet.

OBS!

Avstanden kan økes til 60 cm dersom det monteres i betong.

Til innkjøpslisten

Fasadeplugg MQL 10×120 varmgalvanisert, sekskanthode

std-fasadplugg_skruv

GJENNOMSTIKKSMONTASJE

std-fasadplugg_montering
Fester du grovere dimensjon skal pluggens lengde økes tilsvarende den økte tykkelsen.

Gå videre til ytre bærebjelke på søylesko
Gå videre til ytre bærebjelke på søyler

Du har ikke lagt til fasadeplugg i innkjøpslisten. Trykk en gang til om du vil fortsette uten å legge til fasadeplugg.

Bærebjelke inntil huset

std-barlina_intill_husetstd-barlina_intill_huset
Om du ikke har mulighet til å feste en bærebjelke i huset, må du legge til en bærebjelke inntil huset som vist på bildet.

Gå videre til ytre bærebjelke på søylesko.
Gå videre til ytre bærebjelke på stolper.

Ytre bærebjelke på søylesko

std-barlina_lagstd-barlina_lag
Bærebjelken festes til søyleskoene med beslagspiker eller beslagskruer.

TIPS

Dersom du har valgt justerbare søylesko kan du nå justere bærebjelkene slik at de ligger på samme nivå.

Guiden har regnet ut hvor mange skruer du trenger til dine søylesko, men du kan selv endre antallet.

Til innkjøpslisten

Beslag spiker CFZ 4,0×40 eller Beslag skrue ZNNI 5,0×35

std-ankarspikskruv

Gå videre til bjelkelag

Ytre bærebjelke på stolper

std-barlina_hogstd-barlina_hog
Stolpene (98×98 alt. 2st 48×98 mm) festes i søyleskoene med Nordisk Treskue sekskant. Deretter skrues bærebjelken på stolpene med Nordisk Treskrue med senkhode.

Guiden har regnet ut hvor mange skruer du trenger, men du kan selv endre antallet.

Til innkjøpslisten

Nordisk Treskue sekskant 8,0×45

Til innkjøpslisten

Nordisk Treskrue med senkhode ZNNI 6,0×120

std-sexkantskruv-nordisktraskruv

OBS!

Dersom du skal ha rekkverk på terrassen kan du vente med å kappe de ytterste stolpene.

TIPS

Dersom du har valgt justerbare søylesko kan du nå justere bærebjelkene slik at de ligger på samme nivå.

Gå videre til bjelkelag

Bjelkelag

To vanlige typer bjelkelag er KRYSSBJELKELAG og NEDSENKET BJELKELAG. Benytt dimensjon 48×148. Valg av senteravstand fremgår i kapittelet Terrasse.

Antall bjelker og bærebjelker er avhengig av størrelsen og hvordan du bygger terrassen. Guiden vil derfor ikke beregne dette.

std-bjalklagstd-bjalklagKRYSSBBJELKELAG betyr at bjelkene hviler på bærebjelkene.

std-bjalklag_nedsanktstd-bjalklag_nedsanktNEDSENKET BJELKELAG betyr at bjelkelaget er senket til nivå med bærebjelkene.

Hvilke type bjelkelag vil du bygge?


std-bjalklag_nedsankt
For deg som har valgt å bygge en frittliggende markterrasse anbefaler vi et nedsenket bjelkelag. Benytt da dimensjon 48×148.
Valg av senteravstand for ditt bjelkelag fremgår i kapittelet Terrassegulv.

Antall bjelker og bærebjelker er avhengig av størrelsen og hvordan du bygger terrassen. Guiden vil derfor ikke beregne dette.

Kryssbjelkelag

std-kryssbjalklag-siffrorstd-kryssbjalklag-siffror

 1. Mot den innerste bærebjelken benyttes bjelkesko. Spikre/skru i alle hull.
 2. Den ytterste bjelken festes til den indre bærebjelken med et Forsterket Vinkelbeslag.
 3. To stk Takåsanker monters diagonalt mellom ytre bærebjelke og bjelkelag. Spikre/skru i alle hull med unntak av hullraden nærmest kanten på virket.
 4. Stikkskru bjelkelaget til den midterste bærebjelken med Nordisk Treskrue med senk hode.

OBS!


Du har også muligheten til til å la bjelkelaget hvile på den innerste bærebjelken. Fest den i så fall med Takåsanker 210.

SPIKER OG SKRUEMØNSTER

std-takas-spikmonster
balsko_spikmonster
std-spikningsmonster-vinkelbeslag

Trenger du skjøte Bjelker eller Bærebjelker ?

std-bjalklag_skarvningOm en bærebjelke må skjøtes benytter du en stor spikerplate på begge sider. Skjøten kan med fordel plasseres slik at den havner ca 1/6 inn fra den ene søyleskoen. Skjøting av bjelkelaget gjøres over en bærebjelke slik bildet viser. Benytt alltid en spikerplate på begge sider. I begge tilfeller skal man unngå å spikre i den hullraden som er nærmest enden. Det spikres deretter i annenhver vertikal rad.

std-spikplatar

Til innkjøpslisten

Liten spikerplate
Skruene som trengs vil bli lagt til automatisk

Til innkjøpslisten

Stor spikerplate
Skruene som trengs vil bli lagt til automatisk

Gå videre

Hvordan får jeg konstruksjonen i korrekt vinkel?

Før du fester bjelkene er det viktig å kryssmåle kontsruksjonen. Hjørnet skal være 90 grader. Enkleste måten å kontrollere dette er å måle diagonalt. Linjene A og B skal ha samme mål (A = B).std-kryssmatning

Til innkjøpslisten

Bjelkesko
Skruene som trengs vil bli lagt til automatisk

Til innkjøpslisten

Forsterket vinkelbeslag 402M
Skruene som trengs vil bli lagt til automatisk

Til innkjøpslisten

Takåsanker 210
Skruene som trengs vil bli lagt til automatisk

Til innkjøpslisten

Nordisk treskrue ZNNI 6.0×120 til stikkskruing

Gå videre

Nedsenket bjelkelag

std-nedsanktbjalklag-siffrorstd-nedsanktbjalklag-siffror wwstd-nedsanktbjalklag-siffror
NEDSENKET BJELKELAG betyr at bjelkelaget er senket ned mellom bærebjelkene.

 1. Bjelkelaget monteres med bjelkesko i begge ender. Spikre/skru i alle hull.
 2. Den ytterste bjelken festes med to stk Nordisk Treskue med senkhode i endeveden på på de midterste bærebjelkene, og med Forsterket Vinkelbeslag på de ytterste og på bærebjelken mot grunnmuren.

SPIKER- OG SKRUEMØNSTER

balsko_spikmonster
std-spikningsmonster-vinkelbeslag

Trenger du å skjøte bjelke eller bærebjelke?

std-bjalklag_skarvningOm en bærebjelke må skjøtes benytter du en stor spikerplate på begge sider. Skjøten kan med fordel plasseres slik at den havner ca 1/6 inn fra den ene søyleskoen. Skjøting av bjelkelaget gjøres over en bærebjelke slik bildet viser. Benytt alltid en spikerplate på begge sider. I begge tilfeller skal man unngå å spikre i den hullraden som er nærmest enden. Det spikres deretter i annenhver vertikal rad.

std-spikplatar

Til innkjøpslisten

Liten hullplate
Skruene som trengs vil bli lagt til automatisk

Til innkjøpslisten

Stor hullplate
Skruene som trengs vil bli lagt til automatisk

Gå videre

Hvordan får jeg konstruksjonen i korrekt vinkel?

Før du fester bjelkene er det viktig å kryssmåle kontsruksjonen. Hjørnet skal være 90 grader. Enkleste måten å kontrollere dette er å måle diagonalt. Linjene A og B skal ha samme mål (A = B).

std-kryssmatning

Til innkjøpslisten

Bjelkesko
Skruene som trengs vil bli lagt til automatisk

Til innkjøpslisten

Forsterket vinkelbeslag 402M
Skruene som trengs vil bli lagt til automatisk

Til innkjøpslisten

Nordisk Treskrue VFZ 6,0×120

Gå videre

Før du begynner å legge terrassegulvet må du forberede videre byggesteg. Velg forberedelser for de planer du har videre.

Gå videre
Gå videre til terrassegulv

Innramming

Dersom du ønsker en innramming på terrassen må det forberedes nå.

std-inramning-pilar

Avhenging av hvor mange bordbredder du vil at omrammingen skal bestå av og hvilke dimensjoner du benytter på terrassebordene, må du legge inn en ekstra bjelke.
Benytt samme innfesting som i forrige kapittel.

Mellom den ytre bjelken og den du har lagt inn legges det inn korte bjelker. På den måten kan du senere legge de ytterste bordene vinkelrett mot resten. Benytt fire stk. Nordiske Treskruer med senkhode og skru gjennom hovedbjelken og inn i endeveden på de korte fra begge sider.

I hjørnet kan du med fordel legge inn en liggende bjelke. På den måten har du mer å skru i når de skråskjærte bordene skal festes.

steg4-inramning-horn

Benytt samme innfesting som for de korte bjelkene.

Til innkjøpslisten

Bjelkesko
Skruene som trengs vil bli lagt til automatisk

Til innkjøpslisten

Takåsanker 210
Skruene som trengs vil bli lagt til automatisk

Til innkjøpslisten

Nordisk Treskrue 6,0×120

Til innkjøpslisten

Nordisk Treskrue 6,0×80


Fortsett til Terrassegulv

Trapp

Har du tenkt på hvordan du vil bygge en eventuell trapp ? Uansett om trappen er av ferdige elementer eller om den skal lages på stedet, bør du vurdere å  legge inn forsterkninger. Det er en stor fordel å gjøre dette nå.


Fortsett til Terrassegulv

Innkledning

Dersom du ønsker å kle inn rommet under terrassen kan det være en fordel å gjøre dette før du legger terrassegulvet. Enkleste måten å gjøre dette på er å benytte den eksisterende konstruksjonen og evenuelt legg inn ekstra spikerslag. Benytt i så fall Nordisk Treskrue med senkhode.
Eksempel på løsning vist under

std-forberedelse_inkladning

Til innkjøpslisten

Nordisk Treskrue 6,0×120

Fortsett til Terrassegulv

Rekkverk

Desom du har bygget terrassen uten bruk av stolper, er det viktig å montere rekkverksstolper på de ytterste bjelkene rundt hele terrassen. Benytt Nordisk Treskrue med senkhode.
OBS ! dersom terrassen er mer en 50 cm over bakken, skal den ha rekkverk.

std-forberedelser_racke

Til innkjøpslisten

Träskruv Försänkt Impreg®+ 6.0×80

TIPS

Standard høyde på rekkverk er 90 cm.


Fortsett til Terrassegulv

Terrassegulv

Har du bestemt hvilken tresort du vil benytte? Valg av tresort kommer ikke bare til å påvirke utseendet på terrassen, men også hvor tett du må legge bjelkelaget og hvilke dimensjoner skruer du trenger. Valget av Terrassebord og hvilket miljø du bygger i, påvirker også valget av skruekvaliteten.

SENTERAVSTAND BJELKELAG OG SKRUEFORBRUK

Velg dimensjon på trevirket:

VALG AV SKRUETYPE AVHENGER AV MILJØ OG TRESORT

STØRRELSE PÅ TERRASSEN

Hvor stor kommer terrassen til å bli?

Bygger du rekkverk bør du først montere to stk stolper i 48x98mm på veggen. Benytt alltid Nordisk Treskre med senkhode.
steg5-fasadreglar

Til innkjøpslisten

Träskruv försänkt Impreg®+ 6.0×80

std-trall_ovanfran

Legge terrassegulvet

Har du valg å bygge med kryssbjelkelag bør du legge terrassebordene fra veggen og utover. Du kapper bjelkene før siste bordet legges. Om du har bygget med nedsenket bjelkelag, er det lurt å starte fra ytterste del av terrassen og legge bordene innover. Du må gjøre regning med å slisse det siste bordet.

TIPS

Tenk på at trevirket sveller og krymper avhengig av fuktighet. Dersom bordene er våte(gjennomvåte) ved montering skal de legges tettere enn dersom de er uttørket.
Skru ikke skruen for langt inn i trevirket. Da vil de åpne fibrene trekke til seg vann. Ca 1-2 mm nedsenket er passe.

TIPS

Forborr gjerne ved skjøter for å redusere faren for sprekkdannelser. Benytt en krittsnor eller laser for hver meter ved montering av bordene for å sikre at du kommer riktig ut til slutt.


Gå videre til innkjøpslisten

Innkledning

Dersom du velger å benytte terrassebord til innkledning kan du benytte samme skruer som til terrassegulvet. Ved valg av annen type panel anbefaler vi at du tar kontakt med forhandler vedr. valg av innfesting.

std-inkladnad

TIPS

Ved å gjære bordene i endene unngår man at endeveden synes.

MATERIALER TIL INNKLEDNING

STØRRELSE  PÅ INNKLEDNING

Gå videre til innkjøpslisten

Innkjøpsliste

Guiden er nå ferdig og vi har laget en liste over det du trenger å kjøpe for å bygge din terrasse. Og husk – med rett verktøy, utrustning og materiell blir alt lettere.

 • Innkjøpsliste
 • Terrasseskrue 55mmst
 • Virke (inkl. 10% kapp) m
 • S-avstand
 • Virke til innkledning (inkl. 10% kapp) m
 • Trallskruv 55mm til innkledningst
 • Søylesko 48x40 mm 0st X
 • Søylesko UCJ 48x40 mm 0st X
 • Ankermasse GTM-E 0st X
 • Søylesko 98x40 mm 0st X
 • Søylesko UCJ 98x40 mm 0st X
 • Ankarmasse GTM-E 0st X
 • Fasadeplugg MQL Sekskant 10x120 Varmgalvanisert 0st X
 • Nordisk Treskrue Sekskant 8,0x45 0st X
 • Nordisk Treskrue ZNNI / TD 6x120 senk 0st X
 • Beslagspiker Varmgalv. 4,0x40 / Beslagskrue ZNNI 5,0x35 0st X
 • Forsterket vinkelbeslag 402M 105x105x90x3 0st X
 • Beslagskrue ZNNI 5,0x35 / Beslagspiker Varmgalv. 4,0x40 0st X
 • Spikerplate 120x300x2 0st X
 • Beslagskrue ZNNI 5,0x35/Beslagspiker Varmgalv. 4,0x40 til spikningsplåt 120x260 0st X
 • Spikerplate 160x400x2 0st X
 • Beslagskrue ZNNI 5,0x35/Beslagspiker Varmgalv. 4,0x40 til spikerplate 160x400x2 0st X
 • Spikerplate 120x300x2 0st X
 • Beslagskrue ZNNI 5,0x35/Beslagspiker Varmgalv. 4,0x40 til spikerplate 120x300x2 0st X
 • Spikerplate 160x400x2 0st X
 • Beslagskrue ZNNI 5,0x35/Beslagspiker Varmgalv. 4,0x40 til spikerplate 160x400x2 0st X
 • Bjelkesko 48x136 til bjelkelag 0st X
 • Beslagskrue ZNNI 5,0x35/Beslagspiker Varmgalv. 4,0x40 til bjelkesko (bjelkelag) 0st X
 • Forsterket vinkelbeslag 402M 105x105x90x3 til bjelkelag 0st X
 • Beslagskrue ZNNI 5,0x35/Beslagspiker Varmgalv. 4,0x40 til vinkelbeslag (bjelkelag) 0st X
 • Takåsanker 210 til bjelkelag 0st X
 • Beslagskrue ZNNI 5,0x35/Beslagspiker Varmgalv. 4,0x40 til takåsanker (bjelkelag) 0st X
 • Nordisk Treskrue ZNNI / TD 6x120 til bjelkelag 0st X
 • Bjelkesko 48x136 til bjelkelag 0st X
 • Beslagskrue ZNNI 5,0x35/Beslagspiker Varmgalv. 4,0x40 til bjelkesko (bjelkelag) 0st X
 • Forsterket vinkelbeslag 402M 105x105x90x3 til bjelkelag 0st X
 • Beslagskrue ZNNI 5,0x35/Beslagspiker Varmgalv. 4,0x40 til vinkelbeslag (bjelkelag) 0st X
 • Nordisk Treskrue ZNNI / TD til bjelkelag 0st X
 • Bjelkesko 48x136 til innramming 0st X
 • Beslagskrue ZNNI 5,0x35/Beslagspiker Varmgalv. 4,0x40 til bjelkesko (innramming) 0st X
 • Takåsanker 210 til inramning 0st X
 • Beslagskrue ZNNI 5,0x35/Beslagspiker Varmgalv. 4,0x40 til takåsanker (innramming) 0st X
 • Nordisk Treskrue ZNNI/TD 6x120 til innramming 0st X
 • Nordisk Treskrue ZNNI/TD 6x90 til innramming 0st X
 • Nordisk Treskrue ZNNI / TD 6x80 senk til rekkverk 0st X
 • Nordisk Treskrue ZNNI / TD 6x80 senk til fasademontering av bjelker 0st X
 • Nordisk Treskrue ZNNI/TD 6x120 til innkledning 0st X
Send innkjøpslisten

Innkjøpslisten er sendt til .

Lykke til med prosjektet!


Del på Facebook Fortell via e-post Tilbake til startsiden